Krzemionki Opatowskie, czyli świętokrzyskie spotkania z archeologią. Jak spędzisz tu wolny czas?

Krzemionki Opatowskie to rezerwat archeologiczny, mogący się pochwalić wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jakie czynniki decydują o jego wyjątkowości?