Ostra Brama i Kaplica Ostrobramska. Zabytek i miejsce kultu maryjnego w Wilnie

Ostra Brama to miejsce odwiedzane licznie przez pielgrzymów i turystów zwiedzających Wilno. Łączy się z kaplicą, w której jest obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Co wiemy z historii na temat Ostrej Bramy? Dlaczego miejsce to chwyta za serce nie tylko katolików, ale też ateistów i wyznawców innych religii?