Bangladesz – katastrofalne powodzie i inne ciekawostki o tym miejscu

Bangladesz to państwo położone w południowej Azji. Od wschodu, zachodu i północy graniczy z Indiami, a od południowego wschodu z Birmą. Co warto wiedzieć o tym miejscu? Z jakimi problemami się zmaga? Odpowiedzi poniżej!

bangladesz

Bangladesz zamieszkuje ponad 163 mln ludzi, co czyni go ósmym pod względem liczby ludności krajem na świecie. Językiem urzędowym Bangladeszu jest bengalski, a większość ludności to muzułmanie. Bangladesz jest demokracją parlamentarną, a jej stolicą jest Dhaka. Gospodarka Bangladeszu opiera się w dużej mierze na rolnictwie, a kraj jest jednym z czołowych eksporterów juty. Czytaj dalej!

Jaka jest historia Bangladeszu?

Bangladesz to niewielkie państwo położone w południowej Azji. Kraj ten graniczy z Indiami na wschodzie, zachodzie i północy oraz z Birmą na południowym wschodzie. Bangladesz ma długą historię, sięgającą III wieku p.n.e., kiedy to był częścią Imperium Maurycego. Region był następnie rządzony przez Imperium Gupta, Sułtanat Bengalski i Imperium Mughal. Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska podbiła to miejsce w XVIII wieku, a region stał się częścią Imperium Brytyjskiego.
Bangladesz uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1947 roku i stał się częścią Pakistanu. Jednak po krwawej wojnie domowej w 1971 roku Bangladesz stał się niepodległym państwem.
Od czasu uzyskania niepodległości, Bangladesz musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami takimi jak ubóstwo, klęski żywiołowe, niestabilność polityczna i terroryzm.
W ostatnich latach Bangladesz poczynił znaczne postępy w ograniczaniu ubóstwa, poprawie wyników w zakresie zdrowia i edukacji oraz promowaniu równości płci. Bangladesz nadal jednak stoi przed wyzwaniami w takich dziedzinach jak rozwój infrastruktury, zmiany klimatyczne i korupcja.
Bangladesz jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Współpracy Islamskiej, Wspólnoty Narodów, SAARC i BIMSTEC.

Powodzie – jeden z największych problemów Bangladeszu

Bangladesz to kraj położony w południowej Azji, który często nękany jest przez katastrofalne powodzie. Bangladesz jest położony w delcie rzeki Ganges, która jest podatna na silne opady i burze. Ponadto kraj ten posiada liczne rzeki i kanały, które mogą się przelewać w czasie ulewnych deszczy. W związku z tym Bangladesz regularnie doświadcza poważnych powodzi. Powodzie w tym kraju nie tylko powodują szkody materialne i wysiedlenia mieszkańców, ale także prowadzą do utraty życia.
W ciągu ostatniej dekady Bangladesz doświadczył jednych z najbardziej śmiertelnych powodzi w swojej historii. Na przykład w 2010 roku powódź zabiła prawie 2000 osób i dotknęła ponad 20 milionów ludzi. Rząd Bangladeszu podjął kroki, aby spróbować złagodzić skutki powodzi, ale kraj nadal stoi w obliczu znacznego ryzyka w okresach ulewnych deszczy.

Jaka jest geografia Bangladeszu?

Bangladesz to państwo położone w południowej Azji. Bangladesz można podzielić na trzy główne regiony: Chittagong Hill Tracts, dorzecze Gangesu i Brahmaputry oraz Płaskowyż Barinda.
Chittagong Hill Tracts znajdują się w południowo-wschodniej części kraju i charakteryzują się pagórkowatym terenem i lasami. Dorzecze Gangesu i Brahmaputry znajduje się w centralnej i północnej części Bangladeszu i charakteryzuje się płaskimi, żyznymi terenami, które są często zalewane przez rzeki w porze monsunowej. Płaskowyż Barinda znajduje się w północno-zachodniej części kraju i charakteryzuje się suchymi i jałowymi terenami.

Jaki jest klimat w Bangladeszu?

Bangladesz jest krajem o klimacie tropikalnym. Pogoda jest zazwyczaj gorąca i wilgotna. Lato jest długie, od kwietnia do października, a zimy są krótkie, od listopada do marca. W Bangladeszu występują trzy główne pory roku: sezon gorący, sezon chłodny i sezon monsunowy.
Pora gorąca trwa od kwietnia do czerwca. Jest to czas, kiedy temperatury zaczynają rosnąć. Średnia temperatura w tym sezonie wynosi około 32 stopni Celsjusza. Pora chłodna trwa od października do marca. Jest to czas, kiedy temperatury zaczynają się ochładzać. Średnia temperatura w tym sezonie wynosi około 20 stopni Celsjusza. Pora monsunowa trwa od lipca do września. Jest to czas, kiedy przychodzą deszcze. Średnia opadów w tym sezonie wynosi około 400 mm.

Jakie są zasoby naturalne Bangladeszu?

Bangladesz jest krajem naturalnego piękna i obfitych zasobów. Ziemia jest obdarzona rzekami, lasami, wzgórzami i równinami. Klimat jest umiarkowany, a gleba żyzna. Kraj ma linię brzegową o długości około 700 km. Główne rzeki Bangladeszu to Ganges, Brahmaputra i Meghna.
Lasy Bangladeszu są cennym źródłem drewna. Wzgórza są bogate w minerały. Kraj posiada złoża węgla, żelaza, manganu, miki, boksytów i wapieni. Bangladesz ma także dużą różnorodność ryb i innych zasobów wodnych.
Główne rośliny uprawiane w Bangladeszu to ryż, pszenica, trzcina cukrowa, rośliny strączkowe, ziemniaki i nasiona roślin oleistych.

Na czym opiera się gospodarka Bangladeszu?

Gospodarka Bangladeszu jest gospodarką mieszaną z szybko rozwijającym się sektorem prywatnym i dużym sektorem publicznym. Główne gałęzie przemysłu Bangladeszu to rolnictwo, tekstylia, przemysł stoczniowy, rybołówstwo, juta, wyroby skórzane, farmaceutyki, technologie informacyjne oraz przemysł naftowy i gaz ziemny.
Bangladesz jest jednym z najbiedniejszych i najgęściej zaludnionych krajów świata. Zdecydowana większość ludności to ludność wiejska, a gospodarka jest silnie uzależniona od rolnictwa, w którym zatrudnionych jest ponad 60% siły roboczej. Bangladesz jest również jednym z największych na świecie producentów juty, a przemysł tekstylny i odzieżowy jest największym źródłem dochodów eksportowych kraju.
W ostatnich latach gospodarka Bangladeszu szybko się rozwijała, a roczna stopa wzrostu wynosiła około 6%. Sektor usług był najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki, stanowiąc ponad 60% PKB w 2019 roku.
Rząd Bangladeszu rozpoczął program reform gospodarczych i rozwoju infrastruktury, a kraj otrzymał znaczną pomoc międzynarodową. Bangladesz jest członkiem Światowej Organizacji Handlu oraz Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej.
Bangladesz ma również silny sektor produkcyjny, a jego główne towary to owoce morza i produkty skórzane. Turystyka jest kolejną ważną gałęzią przemysłu w Bangladeszu, a naturalne piękno kraju, w tym wiele rzek i plaż, przyciąga turystów z całego świata.

Jaka jest kultura Bangladeszu?

Kultura Bangladeszu jest tyglem różnych kultur, które wpływały na ten kraj na przestrzeni jego historii. Miejsce to jest synkretyczną mieszanką wpływów bengalskich, hinduistycznych, islamskich i innych. Kultura bengalska miała dominujący wpływ na kulturę całego kraju. Kuchnia tego kraju również opiera się na kuchni bengalskiej i obejmuje różnorodne dania z ryżu i płaskiego chleba, a także curry z kurczaka, jagnięciny i ryb.
Większość mieszkańców Bangladeszu to muzułmanie, a islam wywarł znaczący wpływ na kulturę tego miejsca. Wartości i tradycje islamskie są widoczne w architekturze, literaturze, muzyce i tańcu. Scena artystyczna jest również pod wpływem islamu, a wielu artystów tworzy dzieła, które odzwierciedlają wartości i tradycje islamskie.
Bangladesz jest również domem dla dużej liczby hindusów, którzy mają swój własny zestaw tradycji kulturowych i praktyk. Hinduizm również wpłynął na kulturę Bangladeszu, szczególnie w dziedzinie sztuki i architektury.
Oprócz Bengalczyków i muzułmanów Bangladesz zamieszkuje również znaczna liczba osób należących do innych grup etnicznych i religijnych, z których każda ma swoją własną, unikalną kulturę i tradycje. Różnorodność kultury Bangladeszu jest jedną z jego największych zalet i to właśnie ona sprawia, że Bangladesz jest tak fascynującym i tętniącym życiem krajem.

Jakie są aktualne problemy, przed którymi stoi Bangladesz?

Jednym z najbardziej palących problemów jest duża liczba uchodźców z Myanmaru, którzy w ostatnich latach uciekli do Bangladeszu. Według ONZ w Bangladeszu przebywa ponad milion uchodźców Rohingya, z których wielu żyje w obskurnych obozach dla uchodźców.
Bangladesz zmaga się również z problemem zmian klimatycznych. Kraj ten jest narażony zarówno na powodzie, jak i cyklony, a podnoszący się poziom morza stanowi zagrożenie dla jego obszarów przybrzeżnych. Ponadto w Bangladeszu występuje wysoki wskaźnik małżeństw dzieci – prawie jedna trzecia dziewcząt wychodzi za mąż przed ukończeniem 18 roku życia. Problem ten pogłębia ubóstwo i brak możliwości rozwoju zawodowego dla dziewcząt i kobiet.
Wreszcie, Bangladesz stoi przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla swojej dużej i rosnącej populacji. Kraj poczynił duże postępy w ograniczaniu głodu i niedożywienia, ale trzeba zrobić więcej, aby zapewnić wszystkim obywatelom Bangladeszu dostęp do pożywnej i niedrogiej żywności.
W ostatnich latach kraj ten poczynił jednak znaczne postępy i jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie.
Bangladesz to państwo położone w Azji Południowej. Jest ósmym najludniejszym krajem świata, z ponad 164 mln ludzi, i jednym z najgęściej zaludnionych krajów na świecie. Stolicą i największym miastem Bangladeszu jest Dhaka. Jest on narażony na powodzie ze względu na swoje położenie geograficzne i zmienne wzorce pogodowe. Bangladesz pozostaje jednym z najbiedniejszych krajów świata, a prawie połowa ludności żyje poniżej granicy ubóstwa.

Zobacz też:

Zobacz też:
Pustynia Gobi – charakterystyka. Co warto wiedzieć o tym miejscu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *